VÅRA TJÄNSTER

Rådgivning
Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden t.ex.

Bolagsbildningar och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket

Rådgivning i samband med såväl förvärv som vid försäljning av företag samt företagsvärderingar

Generationsskiftesfrågor

Upprättande av inkomstdeklarationer och övrig skatterådgivning

Utdelningsberäkningar