VÅRA TJÄNSTER

Rådgivning
Tillsammans med kompletterande experter i vårt kontaktnät kan vi erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden t.ex.

Bolagsbildningar och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket

Ekonomisk planering, budget och prognoser

Rådgivning i samband med såväl förvärv som vid försäljning
av företag samt
företagsvärderingar

Generationsskiftesfrågor

Upprättande av inkomstdeklarationer och övrig skatterådgivning

Utdelningsberäkningar